Jalkahoidot

Perus­teel­li­nen jal­ka­hoi­to aloi­te­taan  jal­ka­kyl­vyl­lä. tämän jäl­keen on peh­mit­tä­vä kuo­rin­ta. Kovet­tu­mat ja kän­sät otan veit­sel­lä 20 vuo­den ammat­ti­tai­dol­la ja hion alu­eet poral­la. Kyn­net lei­ka­taan ja ohen­ne­taan tar­vit­taes­sa, ja kyn­si­nau­hat siis­ti­tään. Kyn­sien lak­kaus halu­tes­saan ja hie­ron­ta. Jos jalois­sa on vähem­män hoi­det­ta­vaa tai jäte­tään lak­kaus pois niin hie­ron­ta kes­tää pitempään.

Jos jalois­sa ei ole kovet­tu­mia eikä kyn­sien ohen­ta­mis­ta, voi ottaa hem­mot­te­le­van kevyem­män jal­ka­hoi­don. Sil­ky feet-jal­ka­hoi­dos­sa jalat lio­te­taan ja kuo­ri­taan , kyn­si­nau­hat siis­ti­tään, kyn­net lei­ka­taan ja laka­taan. Lopuk­si hieronta.

 

Hie­ron­nan kes­to on 15-­30­min riip­puen jal­ko­jen kun­nos­ta. Halu­tes­sa­si voit ren­tou­tua täy­sin hie­ron­nan aika­na jol­loin him­men­nän valais­tuk­sen ja saat kuun­nel­la rau­hal­lis­ta musiikkia.Rentoutuen ja vaik­ka nukkuen…