Salon Milana

Tervetuloa uudistumaan ja rentoutumaan

Salon Mila­na tar­jo­aa laa­du­kas­ta hem­mot­te­lua ja aikaa itsel­le kii­reet­tö­mäs­sä ympä­ris­tös­sä. Samas­sa pai­kas­sa voit saa­da hiuk­set, kas­vot, kädet ja jalat kun­toon. Hoi­dois­ta saat naut­tia rau­has­sa ilman häli­nän ääniä. Kas­vo­- ja jal­ka­hoi­to­jen hie­ron­nat teen ajan kans­sa tun­nel­mal­li­sen musii­kin siivittämänä.

Yksi­löl­li­set hius­pal­ve­lut ja hoi­dot teen yli 17 vuo­den ammat­ti­tai­dol­la. Käy­tän vain par­haim­pia hoi­to­tuot­tei­ta iho­si ja hius­te­si tar­pei­den mukaan. Hius­vä­rei­nä käy­tän ammo­nia­kit­to­mia tuot­tei­ta jot­ka ovat hajus­teet­to­mia. Väreis­sä on upea kiil­to ja kes­to, lisäk­si niis­sä on täy­del­li­nen har­mai­den peit­to, myös vaa­leis­sa sävyissä.

AVOINNA ARKISIN KLO. 8.30-17. (ilta-ajat sopi­muk­sen mukaan) Yhteyt­tä voit ottaa soit­ta­mal­la ja teks­ti­vies­til­lä. Jos et saa heti yhteyt­tä niin otan yhteyt­tä mah­dol­li­sim­man pian, vii­meis­tään saman päi­vän aika­na. Työ­ajan jäl­keen lähe­tet­tyi­hin vies­tei­hin vas­taan seu­raa­va­na arkipäivänä.

Tutustu palveluihini

Kau­neu­den­hoi­to

Par­tu­ri-kam­paa­mo

Yhteys­tie­dot

Ajankohtaista

Avoin­na jou­lu­vii­kol­la ma-ke klo 9-17, 23.12 klo 9-15, LAHJAKORTTI MYYNTI MYÖS 18.12 LAUANTAINA KLO 10-15

Suomenkosmetologienyhdistys_arvot_ammattitaito