Rajawatu-hieronta

Todel­la teho­kas hoi­to stres­saan­tu­neel­le  ja yli­kuor­mit­tu­neel­le henkilölle

Rajawa­tu- hoi­dos­sa hem­mot­te­lua pääs­tä var­pai­siin kai­kil­le aisteille

Rajawa­tus­sa yhdis­ty­vät hie­ron­nan, ener­gia­hoi­don ja läm­pi­mien aro­maat­tis­ten hie­ron­ta­ki­vien koko­nais­val­tai­nen paran­ta­va ja ren­tout­ta­va vaikutus.

Hoi­to alkaa aro­maat­ti­sel­la jal­ka­kyl­vyl­lä ja ren­tout­ta­val­la nis­ka-har­tia­seu­dun hie­ron­nal­la. Hoi­toon kuu­luu myös jal­ko­jen kuo­rin­ta ja aro­maat­ti­set läm­pi­mät kompres­sit.  Läm­pi­mät aro­maat­ti­set kivet val­mis­te­taan hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti ja niil­lä hoi­to kes­kit­tyy selän sekä nis­ka-har­tia­seu­dun alu­eel­le. Hoi­to ren­tout­taa ja hel­pot­taa lihas­jän­ni­tys­tä ja avaa kehon ener­gia­ra­to­ja. Hoi­don jäl­keen mie­li ja keho ovat tasa­pai­nos­sa ja olo on kevyt ja erit­täin rentoutunut.

Hoi­don hin­ta 95€ ( 75min )

Hoi­don varaus ainoas­taan soittamalla.