Lahjakortin voi ostaa haluamalleen summalle tai hoidolle

Voit nou­taa kor­tin liik­keel­tä tai voin pos­tit­taa kor­tin. Toi­mi­tus­ku­lut on 3€. Ota yhteyt­tä soit­ta­mal­la tai tekstiviestillä.

Lah­ja­kort­ti on voi­mas­sa vuo­den osto­päi­väs­tä.
Lah­ja­kor­tin voi halu­tes­saan vaih­taa toi­seen hoi­toon tai tuot­tei­siin.
Lah­ja­kor­tis­ta ei palau­te­ta rahaa, ja jos vaih­de­taan kal­liim­paan hoi­toon asia­kas mak­saa erotuksen.

Ota lah­ja­kort­ti mukaan,hoito teh­dään vain kort­tia vas­taan. Jos asia­kas jät­tää tule­mat­ta varat­tu­na aika­na niin lah­ja­kort­ti kat­so­taan käy­te­tyk­si.
Peruu­tuk­set tulee teh­dä vuo­ro­kaut­ta aiemmin.