Kasvohoidot

Kai­kis­sa kas­vo­hoi­dois­sa kar­toi­tam­me yhdes­sä iho­si kun­non ennen hoi­toa. Hoi­dois­sa käy­tän Gerard‘sin  ja Schram­me­kin tuot­tei­ta. Molem­mat sar­jat ovat luon­non par­haim­piin raa­ka­-ainei­siin perus­tu­va kor­kea­ta­soi­nen ammat­ti­kos­me­tiik­ka­sar­ja jos­ta löy­tyy kai­kil­le iho­tyy­peil­le ja ongel­mai­hoil­le omat sar­jan­sa. Lisäk­si tuot­teet ovat tuok­suil­taan erit­täin miel­lyt­tä­viä ja mietoja. 

Kuo­rin­ta teh­dään aina kai­kis­sa hoi­dois­sa joko voi­teel­la tai koneel­li­ses­ti. Iho peh­mi­te­tään hyvin iho­tyy­pil­le par­hai­ten sopi­val­la taval­la.
Syvä­puh­dis­tus tapah­tuu ult­ral­la ja/tai mekaanisesti

Ampul­li vali­taan iho­tyy­pin mukaan ja se imey­te­tään ult­ral­la jol­loin tehoai­nees­ta saa­daan suu­rem­pi hyö­ty ja se vai­kut­taa ihos­sa pitem­pään. Samal­la ult­ra rau­hoit­taa ihoa ja vil­kas­tut­taa solu­jen uudis­tu­mis­ta, aineen­vaih­dun­taa ja veren­kier­toa.
Kas­vo­hie­ron­nan kes­to on n. 1⁄2 tun­tia ja sii­hen kuu­luu lym­faan perus­tu­va sil­mä­nym­pä­rys­hie­ron­ta jos­sa käy­tän vii­len­nys­tä apu­na, joka pois­taa tehok­kaas­ti tur­vo­tus­ta. Hie­ron myös kau­lan ja nis­kan ja hiuspohjan.

Lopuk­si kas­voil­le levi­te­tään aina teho­naa­mio ihon vaa­ti­mus­ten mukaan ja lisä­nä voi käyt­tää koneel­lis­ta läm­pöä tai vii­len­nys­tä. Koko hoi­don toteu­tan pit­kän ajan ammat­ti­tai­dol­la, ihon ja asiak­kaan toi­vei­den mukaan.
Kas­vo­hoi­dois­sa hoi­de­taan aina myös kau­lan iho.

Hie­ron­nat toteu­tan aina niin että nii­hin ei tule kes­key­tyk­siä ja asia­kas saa viet­tää sen ajan aivan omas­sa maa­il­mas­saan.. täy­del­li­ses­ti ren­tou­tuen.
Hoi­don kes­to on se aika min­kä käy­tän hoitoon!

Kasvohoitojen hinnasto

Erikoiskasvohoidot

Schram­mek yrt­ti­sy­vä­kuo­rin­ta classic

285€
 
Sis. Green peel hoi­to ( 80min), 5 vrk kulut­tua jäl­ki­hoi­to ( 80min) ja kotihoitotuotteeet.

Schram­mek energy

135€

Sis. Kuo­rin­ta, ( mek.puhd), teho­see­ru­mi ja naa­mio, hie­ron­ta  ( 90min)

 

Schram­mek

 

Schram­mek

 

Schram­mek

 

135€

Sis. Kuo­rin­ta, ( mek.puhd), teho­see­ru­mi ja naa­mio, hie­ron­ta  ( 90min)

135€
 
Sis. Kuo­rin­ta, ( mek.puhd), teho­see­ru­mi ja naa­mio, hie­ron­ta  ( 90min)

Schram­mek fresh up

135€

Sis. Kuo­rin­ta, ( mek.puhd), teho­see­ru­mi ja naa­mio, hie­ron­ta  ( 90min)

 

Schram­mek

 

Schram­mek

 

Schram­mek

 

135€

Sis. Kuo­rin­ta, ( mek.puhd), teho­see­ru­mi ja naa­mio, hie­ron­ta  ( 90min)

105€
 
Sis. Kuo­rin­ta, ( mek.puhd), teho­see­ru­mi ja naa­mio, hie­ron­ta  ( 90min)
 
Kat­so ennen ja jäl­keen -kuvia hoi­don tuloksista.

Der­ma­rol­ler Mikroneulaus

195€ (60min)

• Silot­taa ryp­py­jä ja juonteita
• Tasoit­taa ihon sävyä ja arpia
• Kiin­teyt­tää ja lisää ihon elastisuutta
• Lisää ainei­den imey­ty­mis­tä jopa 200%

Calm Down -hoitomenetelmä

80€ (75min) 

Eri­kois­hoi­to cou­pe­ro­sa ja rosacea (ruusu­fin­ni) ihol­le. Her­käl­le ja ärty­neel­le ihol­le. Rau­hoit­taa punai­suut­ta, suo­jaa ja vah­vis­taa ihoa 

Timant­ti­hion­ta


80€ (90min)


sis. hie­ron­ta, see­ru­mi, naamio 

Kir­kas­taa, siloit­taa ja kohot­taa tehok­kaas­ti mut­ta hel­lä­va­rai­ses­ti. Tasoit­taa ihon väriä ja voi­daan häi­vyt­tää pai­kal­li­ses­ti mak­sa­läis­kiä, arpia, juon­tei­ta ja laa­jen­tu­nei­ta huokosia.


Sopii lähes kai­kil­le iho­tyy­peil­le ker­ta hoi­to­na tai pai­kal­li­ses­ti sar­ja­hoi­to­na. Ei suo­si­tel­la jos pal­jon mär­ki­viä näp­py­jä tai pso­ria­sis, myös­kään luo­mia ja cou­pe­ro­sa aluei­ta ei käsitellä!

Timant­ti­hion­ta ilman hie­ron­taa 60€


Jat­ko­hoi­dot pai­kal­li­ses­ti (pelk­kä hion­ta ja see­ru­mi) 25-35€


Mekaa­nis­ta puh­dis­tus­ta hion­nan yhtey­des­sä +5€

80€ (90min)

sis. pien­tä mek. puh­dis­ta jos tar­peen tai sil­mä­nym­pä­rys­naa­mion, hie­ron­nan, see­ru­min ja naamion

Kir­kas­taa, siloit­taa ja kohot­taa tehok­kaas­ti mut­ta hel­lä­va­rai­ses­ti. Tasoit­taa ihon väriä ja voi­daan häi­vyt­tää pai­kal­li­ses­ti mak­sa­läis­kiä, arpia, juon­tei­ta ja laa­jen­tu­nei­ta huokosia.

Sopii lähes kai­kil­le iho­tyy­peil­le ker­ta hoi­to­na tai pai­kal­li­ses­ti sar­ja­hoi­to­na. Ei suo­si­tel­la jos pal­jon mär­ki­viä näp­py­jä tai pso­ria­sis, myös­kään luo­mia ja paho­ja cou­pe­ro­sa aluei­ta ei käsitellä!

Timant­ti­hion­ta ilman hie­ron­taa 60€

Jat­ko­hoi­dot pai­kal­li­ses­ti (pelk­kä hion­ta ja see­ru­mi) 25-35€ mek

#Nofil­ter­beau­ty


80€ (90min)


sis. hie­ron­ta, see­ru­mi, naamio 

Kir­kas­taa, siloit­taa ja kohot­taa tehok­kaas­ti mut­ta hel­lä­va­rai­ses­ti. Tasoit­taa ihon väriä ja voi­daan häi­vyt­tää pai­kal­li­ses­ti mak­sa­läis­kiä, arpia, juon­tei­ta ja laa­jen­tu­nei­ta huokosia.


Sopii lähes kai­kil­le iho­tyy­peil­le ker­ta hoi­to­na tai pai­kal­li­ses­ti sar­ja­hoi­to­na. Ei suo­si­tel­la jos pal­jon mär­ki­viä näp­py­jä tai pso­ria­sis, myös­kään luo­mia ja cou­pe­ro­sa aluei­ta ei käsitellä!

 

Timant­ti­hion­ta ilman hie­ron­taa 60€


Jat­ko­hoi­dot pai­kal­li­ses­ti (pelk­kä hion­ta ja see­ru­mi) 25-35€


Mekaa­nis­ta puh­dis­tus­ta hion­nan yhtey­des­sä +5€

210€  (sis. 3 kasvohoitoa! )

Erit­täin teho­kas luk­sus­hoi­tol Tämä kol­me­vai­hei­nen iho nuo­ren­ta­va hoi­to antaa usko­mat­to­mia tulok­sia jo täy­del­li­ses­ti hoi­to­ker­ran jäl­keen!  Häi­vyt­tää ikään­ty­mi­sen merk­ke­jä, juon­taa, kiin­teyt­tää ja tasoit­taa ihon väriä.  Iho näyt­tää uusi­tu­neel­ta , tasai­sem­mal­ta , sätei­le­väl­tä ja kiinteämmältä . 
 

 Suo­si­tel­ta­va hoi­to­jak­so : 3 hoi­to­ker­taa vii­kon välein,  jokai­nen hoi­to sisäl­tää kiin­teyt­tä­vän hieronnan.