Kauneudenhoito

Kasvohoidot

Kai­kis­sa kas­vo­hoi­dois­sa kar­toi­tam­me yhdes­sä iho­si kun­non ennen hoi­toa. Hoi­dois­sa käy­tän Gerard‘sin tuot­tei­ta. Gerard‘s on luon­non par­haim­piin raa­ka­-ainei­siin perus­tu­va kor­kea­ta­soi­nen ammat­ti­kos­me­tiik­ka­sar­ja jos­ta löy­tyy kai­kil­le iho­tyy­peil­le ja ongel­mai­hoil­le omat sar­jan­sa. Lisäk­si tuot­teet ovat tuok­suil­taan erit­täin miel­lyt­tä­viä ja mietoja.

Kuo­rin­ta teh­dään aina kai­kis­sa hoi­dois­sa joko voi­teel­la tai koneel­li­ses­ti. Iho peh­mi­te­tään hyvin iho­tyy­pil­le par­hai­ten sopi­val­la taval­la.
Syvä­puh­dis­tus tapah­tuu ult­ral­la ja/tai mekaanisesti.

Ampul­li vali­taan iho­tyy­pin mukaan ja se imey­te­tään ult­ral­la jol­loin tehoai­nees­ta saa­daan suu­rem­pi hyö­ty ja se vai­kut­taa ihos­sa pitem­pään. Samal­la ult­ra rau­hoit­taa ihoa ja vil­kas­tut­taa solu­jen uudis­tu­mis­ta, aineen­vaih­dun­taa ja veren­kier­toa.
Kas­vo­hie­ron­nan kes­to on n. 1⁄2 tun­tia ja sii­hen kuu­luu lym­faan perus­tu­va sil­mä­nym­pä­rys­hie­ron­ta jos­sa käy­tän vii­len­nys­tä apu­na, joka pois­taa tehok­kaas­ti tur­vo­tus­ta. Hie­ron myös kau­lan ja niskan.

Lopuk­si kas­voil­le levi­te­tään aina teho­naa­mio ihon vaa­ti­mus­ten mukaan ja lisä­nä voi käyt­tää koneel­lis­ta läm­pöä tai vii­len­nys­tä. Koko hoi­don toteu­tan pit­kän ajan ammat­ti­tai­dol­la, ihon ja asiak­kaan toi­vei­den mukaan.
Kas­vo­hoi­dois­sa hoi­de­taan aina myös kau­lan iho.

Hie­ron­nat toteu­tan aina niin että nii­hin ei tule kes­key­tyk­siä ja asia­kas saa viet­tää sen ajan aivan omas­sa maa­il­mas­saan.. täy­del­li­ses­ti ren­tou­tuen.
Hoi­don kes­to on se aika min­kä käy­tän hoitoon!

Kasvohoitojen hinnasto

Erikoiskasvohoidot

Re-Whi­te Age Control

65€ (60min)
Ihon pig­ment­ti­muu­tok­siin. Sopii kai­ken ikäi­sil­le. Vaa­len­taa, tasoittaa,tehokas anti-age vaikutus.
 

Capyl Rose -hoito 

65€ (60min) 

Eri­kois­hoi­to cou­pe­ro­sa ja rosacea (ruusu­fin­ni) ihol­le. Rau­hoit­taa punai­suut­ta, suo­jaa ja vah­vis­taa ihoa

Timant­ti­hion­ta

80€ (90min)

sis. hie­ron­ta, see­ru­mi, naamio 

Kir­kas­taa, siloit­taa ja kohot­taa tehok­kaas­ti mut­ta hel­lä­va­rai­ses­ti. Tasoit­taa ihon väriä ja voi­daan häi­vyt­tää pai­kal­li­ses­ti mak­sa­läis­kiä, arpia, juon­tei­ta ja laa­jen­tu­nei­ta huokosia.

Sopii lähes kai­kil­le iho­tyy­peil­le ker­ta hoi­to­na tai pai­kal­li­ses­ti sar­ja­hoi­to­na. Ei suo­si­tel­la jos pal­jon mär­ki­viä näp­py­jä tai pso­ria­sis, myös­kään luo­mia ja cou­pe­ro­sa aluei­ta ei käsitellä!

Timant­ti­hion­ta ilman hie­ron­taa 60€

Jat­ko­hoi­dot pai­kal­li­ses­ti (pelk­kä hion­ta ja see­ru­mi) 25-35€

Mekaa­nis­ta puh­dis­tus­ta hion­nan yhtey­des­sä +5€

Rec­rea­ge hap­po­kuo­rin­ta hoito

65€ (45min)

Ihon raken­net­ta ja väriä tehok­kaas­ti mut­ta hel­lä­va­rai­ses­ti uudis­ta­va hoi­to. Yksi hoi­to­ker­ta 65€ (voi ottaa myös ker­ta hoi­to­na) Nel­jän ker­ran sar­ja­hoi­to sis. kosteusvoiteen. 

Lumi­nous Lift -ihonhoito

75€ (70min) 

Heh­kua ja lif­taus­ta hel­lä­va­rai­sel­la hap­po­kuo­rin­nal­la ja teho­naa­miol­la. Sopii kai­ken ikäisille!

sis. hap­po­kuo­rin­nan, naa­mion ja hieronnan

Der­ma­rol­ler Mikroneulaus

195€ (60min)

• Silot­taa ryp­py­jä ja juonteita
• Tasoit­taa ihon sävyä ja arpia
• Kiin­teyt­tää ja lisää ihon elastisuutta
• Lisää ainei­den imey­ty­mis­tä jopa 200%

Jalkahoidot

Perus­teel­li­nen jal­ka­hoi­to aloi­te­taan  jal­ka­kyl­vyl­lä. Jalan ja sää­ren iho kuo­ri­taan jon­ka jäl­keen kyn­net ja kovet­tu­mat ovat peh­men­neet. Kovet­tu­mat ja kän­sät otan veit­sel­lä 15 vuo­den ammat­ti­tai­dol­la ja hion alu­eet poral­la. Kyn­net lei­ka­taan ja ohen­ne­taan tar­vit­taes­sa, ja kyn­si­nau­hat siis­ti­tään. Kyn­sien lak­kaus halu­tes­saan ja hieronta

Jos jalois­sa ei ole kovet­tu­mia eikä kyn­sien ohen­ta­mis­ta, voi ottaa hem­mot­te­le­van kevyem­män jal­ka­hoi­don. Sil­ky feet-jal­ka­hoi­dos­sa jalat lio­te­taan ja kuo­ri­taan , kyn­si­nau­hat siis­ti­tään, kyn­net lei­ka­taan ja laka­taan. Lopuk­si hierotaan.

Hie­ron­nan kes­to on 15-­30­min riip­puen jal­ko­jen kun­nos­ta. Halu­tes­sa­si voit ren­tou­tua täy­sin hie­ron­nan aika­na jol­loin him­men­nän valais­tuk­sen ja saat kuun­nel­la rau­hal­lis­ta musiikkia.Rentoutuen ja vaik­ka nukkuen…